"Chỉ trích! Tôi đã khóa chìa khóa trong xe." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chỉ trích! Tôi đã khóa chìa khóa trong xe." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chỉ trích! Tôi đã khóa chìa khóa trong xe." tiếng anh câu này dịch: Damn! I've locked my keys in the car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login