"Lãnh đạo là tất cả về việc nhóm của bạn để hợp tác." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Lãnh đạo là tất cả về việc nhóm của bạn để hợp tác." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lãnh đạo là tất cả về việc nhóm của bạn để hợp tác." câu này dịch sang tiếng anh là: Leadership is all about getting your team to co-operate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login