"Chúng tôi đang có một đám cưới nhà thờ lớn với phù dâu, một pageboy - toàn bộ trận đấu bắn súng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chúng tôi đang có một đám cưới nhà thờ lớn với phù dâu, một pageboy - toàn bộ trận đấu bắn súng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đang có một đám cưới nhà thờ lớn với phù dâu, một pageboy - toàn bộ trận đấu bắn súng." tiếng anh là: We're having a big church wedding with bridesmaids, a pageboy - the whole shooting match.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login