"Tôi lóe lên trong nháy mắt cảnh cáo về phía họ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi lóe lên trong nháy mắt cảnh cáo về phía họ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi lóe lên trong nháy mắt cảnh cáo về phía họ." dịch sang tiếng anh: I flashed a warning glance at them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login