"Các bác sĩ đã nói chuyện với rất nhiều sự minh bạch rằng cô đã bị thuyết phục để thay đổi điều trị của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các bác sĩ đã nói chuyện với rất nhiều sự minh bạch rằng cô đã bị thuyết phục để thay đổi điều trị của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bác sĩ đã nói chuyện với rất nhiều sự minh bạch rằng cô đã bị thuyết phục để thay đổi điều trị của mình." tiếng anh câu này dịch: The doctor had spoken with so much plainness that she was convinced to modify her treatment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login