"Ý nghĩa bên trong của bài thơ cuối cùng cũng hiểu ra anh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Ý nghĩa bên trong của bài thơ cuối cùng cũng hiểu ra anh." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ý nghĩa bên trong của bài thơ cuối cùng cũng hiểu ra anh." câu này tiếng anh dịch: The interior meaning of the poem finally dawned on him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login