"Ông ném mình trên lưng và đắm mình dưới chân tôi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Ông ném mình trên lưng và đắm mình dưới chân tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông ném mình trên lưng và đắm mình dưới chân tôi." câu này dịch sang tiếng anh:He threw himself upon his back and wallowed at my feet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login