"tòa nhà trang trại mới của mình lấn chiếm đất lân cận mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "tòa nhà trang trại mới của mình lấn chiếm đất lân cận mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"tòa nhà trang trại mới của mình lấn chiếm đất lân cận mình." tiếng anh là: His new farm buildings encroach on his neighbour's land.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login