"Ông từng làm công việc bốc vác trong một ngân hàng thương mại." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ông từng làm công việc bốc vác trong một ngân hàng thương mại." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông từng làm công việc bốc vác trong một ngân hàng thương mại." dịch sang tiếng anh: He once worked as porter in a commercial bank.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login