"Ông không bao giờ bóc tách lên cấp trên của mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ông không bao giờ bóc tách lên cấp trên của mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông không bao giờ bóc tách lên cấp trên của mình." dịch sang tiếng anh là: He never crawls to his superiors.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login