"Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu nó ngay bây giờ - bạn sẽ nhận được các ý tưởng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu nó ngay bây giờ - bạn sẽ nhận được các ý tưởng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu nó ngay bây giờ - bạn sẽ nhận được các ý tưởng." dịch câu này sang tiếng anh là: Don't worry if you don't understand it right now - you'll get the idea.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login