"Cô đã quyết định phá thai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô đã quyết định phá thai." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã quyết định phá thai." câu này tiếng anh dịch: She decided to have an abortion .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login