"Một chính phủ quân sự lâm thời nhậm chức." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một chính phủ quân sự lâm thời nhậm chức." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một chính phủ quân sự lâm thời nhậm chức." câu này dịch sang tiếng anh:A provisional military government took office.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login