"Giống như tên gọi của nổi tiếng của ông, trẻ Washington đã có một dũng cảm, tinh thần mạo hiểm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Giống như tên gọi của nổi tiếng của ông, trẻ Washington đã có một dũng cảm, tinh thần mạo hiểm." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giống như tên gọi của nổi tiếng của ông, trẻ Washington đã có một dũng cảm, tinh thần mạo hiểm." câu này dịch sang tiếng anh là: Like his famous namesake, young Washington had a brave, adventurous spirit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login