"Một tình yêu của thiên nhiên liên kết hai nhà thơ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Một tình yêu của thiên nhiên liên kết hai nhà thơ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một tình yêu của thiên nhiên liên kết hai nhà thơ." tiếng anh dịch: A love of nature links the two poets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login