"Nó sẽ là xâm nhập vào sự hiếu khách của họ chấp nhận bất kỳ hơn từ họ." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Nó sẽ là xâm nhập vào sự hiếu khách của họ chấp nhận bất kỳ hơn từ họ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó sẽ là xâm nhập vào sự hiếu khách của họ chấp nhận bất kỳ hơn từ họ." tiếng anh câu này là:It would be trespassing on their hospitality to accept any more from them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login