"Họ đã làm tất cả những gì họ có thể để tránh hơi thở nhỏ nhất của vụ bê bối." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Họ đã làm tất cả những gì họ có thể để tránh hơi thở nhỏ nhất của vụ bê bối." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã làm tất cả những gì họ có thể để tránh hơi thở nhỏ nhất của vụ bê bối." câu này dịch sang tiếng anh:They did everything they could to avoid the slightest breath of scandal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login