"Ông đã bị đóng băng cứng sau khi ngồi quá lâu." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ông đã bị đóng băng cứng sau khi ngồi quá lâu." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã bị đóng băng cứng sau khi ngồi quá lâu." câu này dịch sang tiếng anh là: He was frozen stiff after sitting so long.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login