"nhà của Tim trở thành Trung ương Đảng đối với ban nhạc và bạn bè của họ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "nhà của Tim trở thành Trung ương Đảng đối với ban nhạc và bạn bè của họ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"nhà của Tim trở thành Trung ương Đảng đối với ban nhạc và bạn bè của họ." dịch sang tiếng anh: Tim's house became party central for the band and their friends.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login