"Cô đã sẵn sàng để nắm bắt mọi cơ hội để mở rộng kinh doanh." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô đã sẵn sàng để nắm bắt mọi cơ hội để mở rộng kinh doanh." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã sẵn sàng để nắm bắt mọi cơ hội để mở rộng kinh doanh." câu này tiếng anh là: She is ready to grasp any opportunity to expand the business.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login