"Tháng Sáu đến ngay sau tháng Năm." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tháng Sáu đến ngay sau tháng Năm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tháng Sáu đến ngay sau tháng Năm." tiếng anh dịch: June comes immediately after May.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login