"Trò chơi đó không thú vị lắm." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Trò chơi đó không thú vị lắm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trò chơi đó không thú vị lắm." dịch câu này sang tiếng anh: That game was not very exciting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login