"Tôi đã có một sai sót của bộ nhớ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi đã có một sai sót của bộ nhớ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có một sai sót của bộ nhớ." dịch câu này sang tiếng anh là: I had a lapse of memory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login