"Chúng tôi đến bằng cách cắt qua các làn đường." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi đến bằng cách cắt qua các làn đường." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đến bằng cách cắt qua các làn đường." câu này tiếng anh dịch: We came by cutting through the lanes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login