"Tôi hy vọng thành công này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để những nỗ lực lớn hơn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi hy vọng thành công này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để những nỗ lực lớn hơn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi hy vọng thành công này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để những nỗ lực lớn hơn." tiếng anh dịch: I hope this success will inspire you to greater efforts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login