"Tôi thực sự không có gì để phàn nàn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi thực sự không có gì để phàn nàn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thực sự không có gì để phàn nàn." câu này tiếng anh là: I've really got nothing to complain of.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login