"Thêm một chút lãng mạn cho cuộc sống của bạn với một chuyến đi đến Paris." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Thêm một chút lãng mạn cho cuộc sống của bạn với một chuyến đi đến Paris." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thêm một chút lãng mạn cho cuộc sống của bạn với một chuyến đi đến Paris." câu này tiếng anh dịch: Add a dash of romance to your life with a trip to Paris.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login