"Giá hàng hóa giảm mạnh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Giá hàng hóa giảm mạnh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giá hàng hóa giảm mạnh." câu này dịch sang tiếng anh:Commodity prices fell sharply.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.