"Một ủy ban đã được thành lập để điều tra vào mối quan hệ đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Một ủy ban đã được thành lập để điều tra vào mối quan hệ đó." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một ủy ban đã được thành lập để điều tra vào mối quan hệ đó." câu này tiếng anh dịch: A committee was constituted to investigate into that affair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login