"Bộ máy nhà nước đã trở nên tham nhũng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bộ máy nhà nước đã trở nên tham nhũng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ máy nhà nước đã trở nên tham nhũng." tiếng anh dịch: The state apparatus has become corrupt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login