"Bạn sẽ xâu kim cho tôi?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bạn sẽ xâu kim cho tôi?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có một đám mây trên bầu trời." tiếng anh câu này là:There wasn't a cloud in the sky.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login