"Mỗi đối tác nhận được lát mình về lợi nhuận." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Mỗi đối tác nhận được lát mình về lợi nhuận." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mỗi đối tác nhận được lát mình về lợi nhuận." tiếng anh câu này dịch: Each partner receives his slice of profits.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login