"cuối cùng cô cũng bỏ mình sợ hãi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "cuối cùng cô cũng bỏ mình sợ hãi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"cuối cùng cô cũng bỏ mình sợ hãi." câu này tiếng anh là: She finally quit herself of fear.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login