"Nhóm nhạc nam yêu thích của Christy là Boyzone." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nhóm nhạc nam yêu thích của Christy là Boyzone." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhóm nhạc nam yêu thích của Christy là Boyzone." câu này dịch sang tiếng anh:Christy's favorite boy band is Boyzone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login