"Màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa là một cảnh tượng tuyệt vời." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa là một cảnh tượng tuyệt vời." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa là một cảnh tượng tuyệt vời." câu này tiếng anh là: The display of fireworks on New Year's Eve was a fine spectacle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login