"Chúng tôi là một chặng đường dài từ sân khấu, nhưng họ là những chỗ ngồi tốt nhất mà tôi có thể nhận được." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi là một chặng đường dài từ sân khấu, nhưng họ là những chỗ ngồi tốt nhất mà tôi có thể nhận được." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi là một chặng đường dài từ sân khấu, nhưng họ là những chỗ ngồi tốt nhất mà tôi có thể nhận được." câu này tiếng anh dịch: We're a long way from the stage, but they were the best seats I could get.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login