"Đứa trẻ sớm hoàn thành các thức ăn trên đĩa của mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đứa trẻ sớm hoàn thành các thức ăn trên đĩa của mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đứa trẻ sớm hoàn thành các thức ăn trên đĩa của mình." tiếng anh dịch: The child soon finished the food on his plate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login