"Tôi sẽ may mắn nếu tôi lấy lại được tiền." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi sẽ may mắn nếu tôi lấy lại được tiền." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ may mắn nếu tôi lấy lại được tiền." tiếng anh câu này dịch: I'll be lucky if I get any of my money back.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login