"Mục đích của họ là nâng AIDS lên hàng đầu các ưu tiên của chính phủ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Mục đích của họ là nâng AIDS lên hàng đầu các ưu tiên của chính phủ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục đích của họ là nâng AIDS lên hàng đầu các ưu tiên của chính phủ." dịch câu này sang tiếng anh là: Their purpose is to elevate AIDS to the top of government priorities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login