"khuyến khích của mẹ tôi xác định tôi đi về với nghiên cứu của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "khuyến khích của mẹ tôi xác định tôi đi về với nghiên cứu của tôi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"khuyến khích của mẹ tôi xác định tôi đi về với nghiên cứu của tôi." tiếng anh là: My mom's encouragement determined me to go on with my study.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.