"Cô đã khóc khi cô nghe thấy những tin tức khủng khiếp." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô đã khóc khi cô nghe thấy những tin tức khủng khiếp." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã khóc khi cô nghe thấy những tin tức khủng khiếp." tiếng anh dịch: She wept when she heard the terrible news.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login