"Anh ấy học chính trị và mối quan hệ của nó với truyền thông." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ấy học chính trị và mối quan hệ của nó với truyền thông." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy học chính trị và mối quan hệ của nó với truyền thông." tiếng anh câu này dịch: He's studying politics and its relationship to the media.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login