"Ông là một máy tính nhanh chóng." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông là một máy tính nhanh chóng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một máy tính nhanh chóng." dịch câu này sang tiếng anh: He is a rapid calculator.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login