"Ban quản lý và các công đoàn đã đạt được một món hời về tăng lương." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ban quản lý và các công đoàn đã đạt được một món hời về tăng lương." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ban quản lý và các công đoàn đã đạt được một món hời về tăng lương." câu này dịch sang tiếng anh là: Management and unions have struck a bargain over wage increases.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login