"Đó là thời trang trong những năm sáu mươi nhưng chắc chắn passe trong thập niên tám mươi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đó là thời trang trong những năm sáu mươi nhưng chắc chắn passe trong thập niên tám mươi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là thời trang trong những năm sáu mươi nhưng chắc chắn passe trong thập niên tám mươi." câu này tiếng anh dịch: It was fashionable in the sixties but definitely passe in the eighties.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login