"Tất cả các cửa hàng sẽ được trang bị lại với ánh sáng mềm hơn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tất cả các cửa hàng sẽ được trang bị lại với ánh sáng mềm hơn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các cửa hàng sẽ được trang bị lại với ánh sáng mềm hơn." tiếng anh dịch: All the stores will be re-fitted with softer lighting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login