"Vấn đề nhân bản đã bị chia rẽ cử tri." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Vấn đề nhân bản đã bị chia rẽ cử tri." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vấn đề nhân bản đã bị chia rẽ cử tri." dịch sang tiếng anh: The issue of cloning has sharply divided voters.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login