"Ông là nhân chứng duy nhất của vụ cướp." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ông là nhân chứng duy nhất của vụ cướp." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là nhân chứng duy nhất của vụ cướp." dịch sang tiếng anh là: He was the only eyewitness of the robbery.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login