"Tư nhân hóa không phải lúc nào cũng là chuyến tàu hấp dẫn mà các chính phủ hứa hẹn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tư nhân hóa không phải lúc nào cũng là chuyến tàu hấp dẫn mà các chính phủ hứa hẹn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tư nhân hóa không phải lúc nào cũng là chuyến tàu hấp dẫn mà các chính phủ hứa hẹn." dịch câu này sang tiếng anh là: Privatization is not always the gravy train that governments promise.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.