"Một ly rượu vang, và tất cả những ý định tốt của tôi đã đi ra ngoài cửa sổ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một ly rượu vang, và tất cả những ý định tốt của tôi đã đi ra ngoài cửa sổ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một ly rượu vang, và tất cả những ý định tốt của tôi đã đi ra ngoài cửa sổ." câu này dịch sang tiếng anh:One glass of wine, and all my good intentions went out the window.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login